Hur ser du på dig själv?

Känner du till att vi tenderar därför att tolka händelser och andra människors handlingar utifrån vad vi tror om oss själva? Det innebär att en person som ser sig som till exempel blyg, dålig på att flirta eller oattraktiv tenderar att umgås med personer som stärker den självbilden, undvika sådant som motbevisar den och omedvetet skapar reaktioner hos sig själv och andra som stämmer överens med det.

Bill Swann är professor i social- och personlighetspsykologi vid University of Texas i Austin, USA och är mest känd för sin så kallade self verification theory. Översatt till svenska betyder det ungefär självbekräftelseteorin. Enligt den dras vi till personer och situationer som bekräftar vår självbild. När vi utvecklat en bild av oss själva föredrar vi att andra också ser oss på det sättet – även om självbilden är negativ.

Vad du tror och tänker om dig själv påverkar alltså ditt beteende och din uppmärksamhet, vilket i sin tur påverkar vilka situationer du hamnar i och vilka människor du möter.

När Bill Swann undersökte det här fann han att både personer med positiv och negativ självbild la mer tid, energi och uppmärksamhet på feedback som matchade deras självbild än på sådan som gick emot den. De uppfattade också den matchande feedbacken som betydligt mer informativ och viktig.

Hur du ser på dig själv påverkar alltså i högsta grad inte bara hur du mår (det är svårt att må bra när någon är otrevlig mot dig hela tiden, även om den personen är du själv) utan också hur du tolkar vad människor i din omgivning gör och säger. Personer med negativ självbild tenderar att omedvetet ”fylla på” den bilden genom att vara särskilt intresserade av sådant som bekräftar deras otillräcklighet. Den onda spiralen fortsätter att snurra och den negativa självbilden stärks.

Detta är förstås inte särskilt trevligt för den som har en osmickrande bild av sig själv men enligt Bill Swann gör vi så här ändå eftersom det tillgodoser det mänskliga behovet av att uppfatta världen som stabil och konsekvent. Detta är lyckligtvis inte bara problematiskt. Genom att stärka bilden av dig själv kommer du förändra sitt sociala liv.

Nästa blogginlägg handlar om hur du gör det.

//Linnea