Jag läste om en studie där män ombads bedöma dejtbarheten hos hypotetiska kvinnor de fick beskrivna för sig i ett påhittat scenario där kvinnan ifråga antingen var bättre eller sämre än mannen på ett prov i matematik eller engelska.

I ett första steg fick männen bedöma hur attraktiva de fann en kvinna med sämre eller bättre resultat på provet, och gav generellt bättre bedömningar till de intelligenta/högpresterande kvinnorna.

När de därefter tillfrågades om ifall de skulle vilja dejta dessa kvinnor på riktigt ändrade de sig däremot. Enligt den här studien uppskattar alltså män intelligenta kvinnor mer i teorin än i praktiken.

Jag är rätt tveksam till utformningen av den här studien och undrar vad som hade hänt med resultaten om männen fått träffa riktiga kvinnor, som då naturligtvis hade haft fler egenskaper än bara ett. Att föreställa dig en person utifrån en enda egenskap (i det här fallet förmågan att få ett bra provresultat) är ju extremt begränsat och något helt annat än att möta en person, som bland väldigt mycket annat, kommer ha en god eller dålig förmåga att skriva matteprov. Människor är ju så otroligt mycket mer nyanserade än den här studien antyder.

Forskarna drar slutsatsen att ”feelings of diminished masculinity accounted for men’s decreased attraction toward women who outperformed them”, alltså att känslan av förminskad manlighet var förklaringen till männens minskade attraktion gentemot kvinnor som presterar bättre än dem.

Det är mycket möjligt, och låter helt rimligt att känslan av att vara omanlig minskar upplevelsen av attraktion – men hur du känner dig, din egen högst subjektiva uppfattning om din maskulinitet och när den känns stark eller hotad, den bör inte vara direkt kopplad till något så världsligt som ditt eller någon annans provresultat.

Du är förstås precis lika mycket man oavsett hur intelligent eller framgångsrik du eller din kvinna är, däremot kanske det inte känns så, men då är vi inne på detta med självbild igen, och den är som bekant formbar och går att stärka.

//Linnea