Har du tur i kärlek?

Det finns många saker i livet som kan skyllas på tur, men kanske är goda relationer en av de vanligaste.

Den som har tur träffar någon, och har sedan en tursam och lycklig relation. Men är det verkligen så enkelt? Och vad innebär det i så fall för den som inte har någon tur?

Lyckligtvis finns det nyfikna människor som forskar på det mesta för att ta reda på hur det ligger till. En av dem är Richard Wiseman som ägnat år åt att forska på just tur. Han upptäckte att den inte var i närheten av lika slumpmässig som vi ofta tror, utan beror på förväntningar och beteende.

Personer som inte ansågs sig ha tur blev mer tursamma när de gjorde mer av saker som han sett att tursamma personer gör i större utsträckning. Här är några av sakerna som hjälper dig att skapa din egen tur – i kärlek, eller livet:

  • Var social. Den som pratar med människor, tar kontakt och ser sociala möjligheter lär känna fler personer och får mer hjälp, ett större nätverk och bättre möjligheter. Oavsett om du letar efter en partner, ett jobb eller något annatär det alltid en fördel att känna människor som kan hjälpa dig med tips, förslag och kontakter. Och allting börjar med ett hej.
  • Lyssna på magkänslan. Richard Wiseman upptäckte att personer med tur inte hade starkare intuition än andra, de var bara bättre på att lyssna och följa den.
  • Slappna av och var närvarande. Personer med tur ärr tillräckligt avslappnade ochnärvarande för att kunna se överraskningar och möjligheter. De var närvarande i stunden och tillgängliga för turen, istället för att grubbla, undra och oroa sig.

Här kan du lyssna på Richard Wiseman prata om tur:

Tillåt cookies att deponeras för att komma åt innehållet.