Att vara singel är inget andrahandsalternativ!

Det finns en tvåsamhetsnorm som gör att vi tenderar att dra likhetstecken mellan att ha en relation och vara lycklig, även om det inte är så enkelt.

Det finns ju massor av relationer som är allt annat än lyckliga, och jag drar mig inte för att säga att relationer kan vara knepiga, något av det knepigaste i hela livet faktiskt. Det kräver mognad, färdighet och en vilja att vara öppen, lyssna och utvecklas tillsammans för att det ska fungera.

Även om det är utmanande är relationer också något av det meningsfullaste som finns. Vi behöver varandra, vi behöver känna sammanhang och vi mår bra av att vara nära. Men det är inte samma sak som att det är helt nödvändigt att ha en kärleksrelation med en partner.

Att vara singel ska inte ses som något andrahandsalternativ i väntan på något bättre. Singelskap är också en del av livet, och ett helt likvärdigt val du kan göra om det känns som det bästa alternativet för dig.

Min erfarenhet, både som coach och i mitt eget liv, är att singelskap främst känns betungande när det inte är självvalt. För den som kan välja mellan att vara singel eller ha en partner är det ofta betydligt mindre dramatiskt att vara singel.

Naturligtvis är det plågsamt att känna sig fastlåst i en situation man inte upplever att man valt, men det gäller ju även om du upplever att du sitter fast i en relation, eller ett jobb eller vad som helst.

Det finns massor av bra anledningar och fördelar med att vara singel, men många ser helt förbi dem. Idag lever vi betydligt längre än vi gjort tidigare i historien och har en helt annan syn på relationer, äktenskap och livsval. Många har både fantasier och ambitioner om en livslång parrelation, men det är inte en självklarhet eller nödvändighet. Att ha flera långa (eller korta) relationer under sitt liv kan också vara fantastiskt. Hur bra en relation är hänger ju på betydligt mer än hur lång den är.

Det innebär att livet för många kan innebära perioder av partnerskap och perioder av singelskap. Det ena är inte bättre eller sämre än det andra. Frågan är vad du trivs med just nu, och om du upplever att din situation är självvald.

//Linnea