Det sägs att det är viktigt att lyssna på varandra, och att det är nyckeln till kommunikation. Jag kan hålla med om det, men bara om vi breddar definitionen av lyssna till att gälla mer än det som sägs verbalt. Ord är ett sätt att kommunicera, men tonfall, kroppspråk med mera talar också sitt tydliga språk. Ofta dessutom betydligt mer högljutt än vad orden kan.

Säger du något men ditt kroppsspråk, din ton och andra icke-verbala saker säger något annat kommer din kropp och energi att överrösta dina ord. Ironi och sarkasm kan ta död på även de vackraste av ord.

Samma sak gäller handling. Säger du att du ska höra av dig men inte gör det har handlingen vunnit över orden. Det gäller förstås inte bara dig, utan även andra – och det kan vara en stor fördel!

Undrar du vad någon vill eller menar, sluta lyssna på orden och börja lyssna på handlingarna! Matchar det personen säger och det hen gör? Eller går det tvärtemot? Vad säger det om uppriktighet, pålitlighet och intresse?

Vissa saker må vara svåra att säga men tyvärr är det så att talk is ganska cheap i de flesta fall. Det hjälper inte hur mycket man än lovar om det inte backas upp av handling.

Se därför till att ditt beteende matchar dina ord, och lyssna noga på vad andra människor gör för att ta reda på deras värderingar, prioriteringar och avsikter.

//Linnea