När många av mina coachingklienter berättar att de inte får den responsen de vill ha i sina kärleksliv och att ingen flirtar med dem eller visar intresse tillbaka visar det sig ofta att problemet i själva verket är att de bara inte märker när någon flirtar med dem. Det är förstås ett problem, för vad hjälper det att människor faktiskt flirtar med dig om du inte förstår det?

Intressant nog handlar det inte i första hand om att de inte uppfattar flirtiga saker som människor gör, säger, föreslår och visar utan snarare om att de inte tolkar dessa signaler på ett korrekt sätt. Vanligtvis just kopplat till dem själva. När jag beskriver deras egna scenario för dem själva så de kan se det utifrån ser de ofta tydligt att jo, visst var det flirtigt. Men de kan inte alltid tänka så om sig själva.

Det har i grund och botten att göra med självbild. Vem tycker du det är rimligt att bli uppflirtad av? Vilken typ av personer, i vilken ålder, med vilken stil, erfarenhet och utstrålning tror du skulle vara intesserade av dig?

Svarar du allihopa kommer du uppfatta väldigt många människor som väldigt flirtiga. Svarar du ingen alls kommer du förmodligen inte märka när någon flirtar med dig eftersom det går emot din verklighetsuppfattning och bild av hur saker och ting går till.

Om du är ovan vid tanken på att andra skulle kunna vara intresserade av, eller flirta med dig föreslår jag att du börjar öppna upp för den möjligheten genast! Se på världen genom en ”flirtkikare” som hjälper dig öva på att uppfatta andras interaktioner med dig till din fördel. Det spelar i det här läget ingen större roll om du har rätt eller fel, det är bara ett sätt att öva på att vidga perspektiven och öppna för fler möjligheter. Fram med flirtkikaren!

//Linnea