Terms

Användarvillkor

(Användarvillkor reviderade den 10/06/2021)

Inledning

Dessa användarvillkor ingås mellan Match.com Nordic AB, org.nr. Nr 556823-7647 (nedan kallade ”Match”) och Medlemmar eller Prenumeranter (nedan kallade “du” eller “din”).

Match och företagen i Gruppen erbjuder tjänster vars syfte är att underlätta dejting mellan individer för personliga och icke-kommersiella ändamål samt i underhållningssyfte  via elektroniska kommunikationsnät (nedan kallade ”Tjänster”), vilka är följande:

 • Match, tillgängliga för Medlemmar och Prenumeranter av Match, online eller via mobilapplikationer.
 • Ourtime och, om tillämpligt, andra dejtingtjänster reserverade för en viss kategori av Match-medlemmar eller prenumeranter.
 • MatchAffinity, en dejtingtjänst vars syfte är att matcha Medlemmar eller Prenumeranter med hjälp av psykologiska profiler i enlighet med ett exklusivt MatchAffinity-test, som är tillgängligt online. Det är obligatoriskt att göra MatchAffinity-testet och tillåta den resulterande psykologiska matchningen för att använda den här tjänsten. Om dessa steg inte slutförs kan Medlemmarna och Prenumeranterna för MatchAffinity inte visa profilerna som motsvarar vad de söker.

För var och en av dessa tjänster finns vissa funktioner som är tillgängliga för Medlemmarna utan kostnad, medan andra funktioner är betaltjänster och endast kan användas av Prenumeranter.

Genom att skapa ett konto medger du som Medlem eller Prenumerant att du är fullt införstådd med och förbinder dig att följa alla riktlinjer i (i) Användarvillkoren, (ii) Sekretesspolicyn, Cookiepolicyn och Riktlinjer för webbforumet, vilka alla refereras till i dessa Användarvillkor, samt alla eventuella ytterligare villkor som delges och godkänns av dig som Medlem eller Prenumerant när du köper Betaltjänster som erbjuds under Tjänster, vilket utgör ett avtal mellan dig och Match. I de fall du som Medlem eller Prenumerant inte samtycker till att vara bunden att uppfylla alla villkor i dessa Användarvillkor måste du sluta använda Tjänsterna.

Användarvillkoren tillhör Match och företagen i Gruppen. Följaktligen krävs godkännande på förhand från Match för all spridning och utnyttjande, representation, reproduktion eller annan användning, helt eller delvis, genom vilket medium som helst, med undantag för användning i personligt och icke-professionellt syfte. Utan detta tillstånd kan den part som bryter mot reglerna bli föremål för sådana straffrättsliga och civilrättsliga påföljder som föreskrivs genom lag.

Artikel 1. Definitioner

De ord eller begrepp som används i dessa användarvillkor och börjar med stor bokstav ska ha följande innebörd:

”Konto” anser det strikt personliga gränssnitt som är tillgänglig för medlemmar och prenumeranter, som de kan använda för att kännas igen på Webbplatserna, utnyttja de tjänster de har registrerat sig för eller prenumererar på, fylla i och ändra sin profil och, om tillämpligt, förnya eller ändra sin prenumeration.

”Allmänna dejtingsidor” hänvisar till sidor som är tillgängliga för alla medlemmar.

”Event” eller ”Aktivitet” kan hänvisa både till, beroende på webbplats, kostnadsfri eller betalt event som medlemmar och prenumeranter och, om tillämpligt, deras Gäster, kan använda för att träffas personligen i enlighet med Matchs Villkor för Event, som också tillämpas här och i artikel 10 i dessa användarvillkor.

”Gruppen” hänvisar till alla företag eller andra affärsverksamheter som kontrolleras av, kontrollerar eller står under Match.com Nordic AB gemensamma kontroll.

”Medlem” avser en användare som har tillgång till en av Tjänsterna efter laglig och kostnadsfri registrering på Webbplatserna.

”Betaltjänster” avser alla betalda Tjänster tillgängliga för prenumeranter inklusive Uppgraderingar.

”Profil” hänvisar till ett utrymme som tillhandahålls till en Medlem eller Prenumerant, där Medlemmen eller Prenumeranten kan beskriva sig själv och sina egenskaper, lägga upp foton och videor och som kan ses av andra Medlemmar eller Prenumeranter.

”Tjänster” avser alla tjänster, oavsett om de är betalda eller kostnadsfria, som är tillgängliga för medlemmar eller prenumeranter på webbplatser som tillhör Gruppen.

”Specialiserade webbplatser” avser webbplatser som är reserverade för vissa kategorier av medlemmar eller prenumeranter.

”Prenumerant” avser en användare av en eller flera Tjänster som har betalat Prenumerationsavgift för dessa.

 ”Prenumeration” avser ett fast pris som ger tillgång till vissa tjänster, inklusive betaltjänster, under den begränsade period som anges i den relevanta Prenumerationen som köps av en Prenumerant.

 ”Användarvillkor” avser detta avtal.

”Tredjepartswebbplatser” avser tredjepartswebbplatser på nätet eller mobilapplikationer.

”Uppgradering” avser betaltjänster som köps av en Prenumerant som en extra egenskap för en prenumeration.

 ”Besökare” avser en användare som besöker webbplatsen utan registrering eller utan att gå via sitt användarkonto.

”Webbplatser” avser alla dejtingwebbtjänster som tillhandahålls av ett företag i Gruppen, inklusive de Allmänna dejtingsidorna och mobilapplikationer som publiceras av företag i Gruppen och genom vilka Tjänsterna tillhandahålls.

Artikel 2. Tillgång, registrering och Prenumeration

2.1. Procedurer och villkor för åtkomst till och registrering för Tjänsterna

Det kostar ingenting att registrera sig för Tjänsterna.

Genom att acceptera dessa användarvillkor när du registrerar ingår du ett formellt medlemsavtal för Tjänsterna. Detta resulterar i att du blir medlem, kan utforska Tjänsterna och får tillgång till de kostnadsfria funktionerna i de tjänster som beskrivs i artikel 4.1 nedan.

Tjänsterna är endast avsedda för vuxna över 18 år. Om du som Medlem eller Prenumerant är under 18 år är du inte behörig att använda Tjänsterna och måste omedelbart upphöra att använda alla Tjänster.

Genom att skapa en Profil och använda Tjänsterna garanterar och samtycker du som Medlem och Prenumerant till att:

 • du är över 18 och kan ingå ett juridiskt bindande avtal med Match.
 • du måste uppfylla villkoren för registreringen som emellanåt anges för relevanta Tjänster.
 • du underställer dig dessa Användarvillkor och alla tillämpliga lagar och regler.
 • du underställer dig riktlinjerna för webbforumet.
 • du kommer att ange riktig, korrekt och sanningsenlig information som inte är vilseledande. Detta gäller särskilt att du är sanningsenlig och ärlig i de svar du uppger i din Profil och när du interagerar med andra användare och/eller med Match och Gruppen.
 • du förbinder dig att använda Tjänsterna i det syfte de är avsedda för, nämligen att göra det möjligt för individer att chatta i personligt och icke-kommersiellt underhållningssyfte, med den övergripande målsättningen att inleda ett äkta förhållande.
 • du omedelbart kommer att uppdatera, inaktivera eller radera din profil om din personliga situation förändras och du inte längre kvalificerar dig som singel.
 • du inte är en person som är utestängd från att använda Tjänsterna i enlighet med någon eventuellt tillämplig lag.

Match förbehåller sig rätten att neka, inaktivera eller avsluta medlemskap eller prenumeration närsomhelst om en Medlem eller Prenumerant inte uppfyller dessa villkor.

En medlem kan inte skapa fler än ett Konto med samma e-postadress. Efter genomförd registrering fyller medlemmen i sin profil. Informationen tillhandahålls på frivillig eller obligatorisk basis, om tillämpligt. Denna information publiceras på webbplatsen och sprids till andra medlemmar via tjänsterna. Att medlemmen själv sprider sina personuppgifter (e-postadress, postadress, telefon etc.) är uttryckligen förbjudet av Match (se artikel 5.1 nedan).

När alla nödvändiga villkor för registrering har uppfyllts ska varje Medlem skapa ett helt konfidentiellt och personligt användarnamn och lösenord, vilket gör det möjligt för honom/henne att få åtkomst till Kontot.

Medlemmen eller Prenumeranten ansvarar för användningen sina identifieringsuppgifter av tredje part eller handlingar eller uttalanden som görs av en mellanhand på hans/hennes Konto, oavsett om de är bedrägliga eller inte. Medlemmen eller Prenumeranten ska ersätta Match för alla eventuella anspråk som uppkommer i samband med sådan användning, såvida inte felet är uteslutande hänförligt till Match eller ett tekniskt fel inom Tjänsterna. Vidare är Match inte skyldig och har inte de tekniska medlen som krävs för att kontrollera identiteten för individer som registrerar sig för Tjänsterna. Om Medlemmen eller Prenumeranten har anledning att tro att en annan person använder hans/hennes identifieringsuppgifter eller hans/hennes Konto ska Medlemmen omedelbart meddela Match om detta.

2.2. Procedurer och villkor för Prenumerationen

Prenumeration på Tjänsterna, med eller utan en uppgradering är en betaltjänst. Medlemmen kan köpa en Prenumeration och därmed bli Prenumerant och nyttja alla funktionerna i de Betaltjänsterna som beskrivs i Artikel 4.2.

För att göra detta ska Medlemmen först identifiera sig med sin e-postadress och sitt konfidentiella lösenord. Efter att ha valt sin Prenumeration och betalningssätt måste Medlemmen skicka in sin betalning. Genom det sista steget ingås ett medlemsavtal för Betaltjänsterna och Medlemmen accepterar därmed Användarvillkoren utan reservationer. När betalningen har skickats dirigeras Prenumeranten till sidan för betalningsbekräftelse. Match bekräftar att betalningen för Prenumerationen har inkommit genom att skicka ett e-postmeddelande.

Artikel 3. Rätt att avsluta tjänsten

Prenumeranten har rätt att ångra köpet av Prenumerationen inom 14 dagar efter betalningen har gjorts och utöva denna ångerrätt utan vidare skyldigheter och utan att uppge någon orsak för detta i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Uppsägningen ska inkomma till Match inom fjorton dagar efter köpet av Prenumerationen. Meddelande om uppsägning kan skickas till Match via e-post eller förmedlas via de kontaktuppgifter som anges i dessa Användarvillkor eller genom att fylla i den ångerblankett som Konsumentverket tillhandahåller för ändamålet här och skicka den till Match.

Endast frågor som rör utövande av denna rätt att avbryta ett avtal kommer att hanteras genom dessa kontaktuppgifter. För att annulleringen ska utövas effektivt ska Prenumeranten skicka sin ansökan inom den 14 dagar långa ångerperioden.

Om Prenumeranten inte vill använda Betaltjänsterna under denna 14-dagarsperiod kan han/hon lämna Webbplatsen efter sin betalning och vänta tills 14-dagarperioden har gått. Det finns en särskild knapp på bekräftelsesidan för detta ändamål. Om Prenumeranten vill avbryta Prenumerationen inom denna 14-dagarsperiod utan att någonsin använda Betaltjänsterna så kommer Prenumeranten att få tillbaka hela beloppet så som beskrivs längre ned i denna artikel.

Å andra sidan, om Prenumeranten använder sitt Konto och Tjänsterna innan denna 14-dagarsperiod har gått så innebär den första inloggningen efter det att Prenumerationen har betalats en uttalad begäran av Prenumeranten att få omedelbar tillgång till Betaltjänsterna. Åtkomst till Tjänsterna under 14-dagarsperioden innebär inte att Prenumeranten förlorar sin rätt att ångra köpet, vilken fortsätter att gälla fram till utgången av 14-dagarsperioden. Om Prenumeranten har nyttjat Betaltjänsterna inom denna 14-dagarsperiod ska dock Prenumeranten betala ett proportionerligt belopp för användning av Tjänsterna. Match ska därför återbetala det belopp Prenumeranten betalat, med avdrag för ett belopp som motsvarar de dagar som har gått mellan datumet då han/hon först använde Prenumerationen och det datum Match mottog begäran om att avbryta tjänsten, förutsatt att var och en av de dagar som nyttjats är betalningsbara.

Ersättning ska betalas ut inom fjorton dagar från det datum Match informerades om Prenumerantens beslut att avbryta, med samma betalningsmedel som användes av Prenumeranten vid den inledande transaktionen, såvida inte Prenumeranten har meddelat något annat.

På sidan Hjälp/Kontakta oss finns ytterligare information om omfattning och tillämpning av ångerrätten.

Betaltjänster som köps via Apple Store

Om du som Prenumerant köper en betaltjänst med hjälp av ditt Apple-id hanteras uppsägningar och återbetalningar av Apple under dess egna användarvillkor, vilka Match inte har någon kontroll över. För att begära återbetalning måste du som Prenumerant gå in på iTunes, klicka på ditt Apple-id och följa Apples instruktioner för uppsägning och återbetalning.

Artikel 4. Tjänstens funktioner

4.1 Kostnadsfria funktioner som är tillgängliga för Medlemmar

Genom registrering för Tjänsterna kan individer bli Medlemmar och få tillgång till följande funktioner:

 • Skapa en Profil som är synlig för andra Medlemmar och Prenumeranter på webbplatsen, i enlighet med de åtkomstbegränsningar som Medlemmen själv väljer;
 • I enlighet med valda Tjänster, utföra snabba och avancerade sökningar eller visa rekommenderade kompatibla profiler;
 • Visa andra Medlemmars eller Prenumeranters Profiler, i enlighet med de begränsningar som väljs av Medlemmen eller Prenumeranten;
 • I enlighet med valda Tjänster, kontakta och svara på meddelanden från Prenumeranter som har registrerat sig för en Premium-uppgradering, i enlighet med de begränsningar som specificerats av Prenumeranterna; en Medlem kan inte kontakta eller svara på ett meddelande från en Prenumerant som inte har köpt denna Uppgradering;
 • Lägga till en Medlem eller Prenumerant till sina favoriter;
 • Registrera sig för och delta i Event och Aktiviteter som görs tillgängliga genom Tjänsterna, om så är tillämpligt, (de kan vara avgiftsbelagda Event och Aktiviteter);
 • Registrera sig för och delta i särskilda åtgärder som är tillgängliga genom Tjänsterna, om så är tillämpligt, förutsatt att sådana särskilda åtgärder inte är reserverade för Prenumeranter;
 • Förutsatt att funktionen är tillgänglig och att medlemmen är man, prenumerera på Badge, så som definieras nedan i artikel 4.3;
 • Alla medlemmar kan genom sitt Konto kontrollera alternativen för synlighet på Specialiserade webbplatser, och därmed möjligheten att kontaktas genom dessa. En Medlem kan få åtkomst till de Specialiserade webbplatserna, förutsatt att Medlemmen uppfyller villkoren för att bli Medlem på dessa.

4.2 Betalfunktioner som endast är tillgängliga för Prenumeranter

Genom att köpa en Prenumeration kan en användare få tillgång till alla de funktioner som beskrivs i artikel 4.1 ovan likväl som följande funktioner, om så är tillämpligt:

 • Skicka och svara på meddelanden från Medlemmar och Prenumeranter;
 • Använda sökfältet för att söka efter Medlemmar och Prenumeranter;
 • Dölja Medlemmar och Prenumeranter som Prenumeranten inte är intresserad av;
 • Visa listan över blinkningar som skickats;
 • Blinka till en Medlem eller Prenumerant;
 • Avaktivera den reklam som visas för Betaltjänsterna;
 • Nyttja rabatter för Event eller Aktiviteter om så är tillämpligt.

I enlighet med valda Tjänster har Prenumeranten möjlighet att köpa en eller flera Uppgraderingar:

 • PREMIUM-uppgradering
 • Ger Medlemmarna (icke-prenumeranter) möjlighet att svara gratis;
 • Främja visibiliteten för andra Medlemmar;
 • Prenumeranten visas som en PREMIUM-medlem.
 • PLUS-uppgradering
 • Prenumeranten kan begära mottagningsbevis för meddelanden som skickas av honom/henne;
 • Aktiverar Kontaktfiltret för att välja vem som kan kontakta Prenumeranten;
 • Aktiverar frånvarohanteraren.
 • PREMIUM + PLUS-uppgradering
 • Alla funktioner i Premium och Plus som beskrivs ovan.

4.3 Prenumeration på ”Badge”

Det här avsnittet gäller inte Webbplatser där denna funktion inte är tillgänglig.

Alla manliga Medlemmar eller Prenumeranter har möjlighet att prenumerera på ”Badge”. Prenumerationsprocessen är följande:

 • Medlemmen eller Prenumeranten ska fylla i 70 % av sin Profil med följande information: ålder, längd, civilstånd, typ av relation han söker, nationalitet, etnicitet, har eller vill ha barn, vikt, röker, studerar;
 • Medlemmen måste ha ett foto i sin Profil;
 • Medlemmen måste se Match-utbildningsvideor relaterade till Badge och som finns på webbplatserna;
 • Medlemmen måste skriva under Hero Charter som finns på Webbplatserna.

För att få en Badge ska alla krav som anges ovan uppfyllas.

Match kan ta bort Badge från Medlemmar eller Prenumeranter vars beteende och kommentarer bryter mot de allmänna värderingarna gällande en seriös och artig attityd som gäller för att få Badge, vilka beskrivs mer ingående i de Match-utbildningsvideor som finns och Hero Charter som har skrivits under av Medlemmen eller Prenumeranten. Match kan inte hållas ansvarig gentemot någon Medlem eller Prenumerant för detta. Match gör inga utfästelser eller garantier avseende innehavaren av en Badge, med undantag från att han har uppfyllt villkoren för att erhålla dessa så som anges ovan. Innehav av märket Badge ska inte tolkas som ett godkännande eller erkännande av Badge-innehavarens beteende från Match på något sätt.

Om Match hålls ansvariga för någon tredje parts anspråk till följd av en överträdelse som en Medlem eller en Prenumerant som är Badge innehavare har gjort sig skyldig till ska Medlemmen eller Prenumeranten gottgöra Match för alla krav, åtgärder, skyldigheter, kostnader, skador eller utgifter som Match drabbas av i samband med Medlemmens handlingar eller underlåtenhet att handla, eller något annat som är relaterat till Match Badge.

Artikel 5. Tjänster

5.1 Matchs skyldigheter i relation till Tjänsterna

Syftet med Tjänsterna, inklusive betaltjänsterna, är inte att organisera träffar i ”verkliga livet” mellan Medlemmarna och/eller Prenumeranterna, och inte heller att erbjuda rådgivning gällande relationer eller hur man etablerar ett stabilt förhållande, oavsett Medlemmens eller Prenumerantens personliga motiveringar när det gäller detta.

Match och företagen i Gruppen frånsäger sig uttryckligen allt ansvar i samband med händelser av alla slag som kan ske mellan Medlemmar och Prenumeranter under onlinekontakt, oavsett om det är via Webbplatserna eller genom Tredjepartswebbplatser eller under träffar i ”verkliga livet” mellan Medlemmar eller Prenumeranter och som sker som en direkt följd av att dessa Tjänster har använts.

Syftet med Tjänsterna, inklusive Betaltjänsterna, är inte att ge tillgång till nätet eller tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster för allmänheten. Därför åtar sig inte Match eller andra företag i Gruppen att verifiera Medlemmarnas eller Prenumeranternas faktiska identitet när de kopplar upp sig mot Webbplatserna. De kan inte heller på något djupgående sätt styra eller moderera innehållet som Medlemmarna och Prenumeranterna kan publicera på Tjänsterna under eget ansvar. Fotografier och beskrivningar som finns på Medlemmarnas och Prenumeranternas Profiler kommer dock att verifieras.

Därför påminns Medlemmar och Prenumeranter om att de inte får lämna ut någon information till andra Medlemmar och Prenumeranter som gör det möjligt att identifiera dem eller hitta dem (efternamn, postnummer, e-postadress, telefonnummer osv.) med undantag för det användarnamn de använder för Tjänsterna.

5.2 Medlemmarnas och Prenumeranternas skyldigheter

Genom att använda Tjänsten förbinder du dig som Medlem och Prenumerant att alltid följa uppförandereglerna och samtycker till att du inte kommer att:

 • bryta mot riktlinjerna för webbforumet, som uppdateras då och då.
 • publicera dina personliga kontaktuppgifter eller sprida någon annan persons personliga information (e-postadress, postadress, telefonnummer osv.) på något vis (i Profilbeskrivning, på ett foto m.fl.).
 • publicera innehåll som kränker eller gör intrång på någons rättigheter, inklusive offentliga rättigheter, integritet, copyright, varumärke eller andra immateriella rättigheter eller avtalsrätt.
 • utge dig för att vara någon annan person eller företag.
 • begära tillgång till andra Medlemmars eller Prenumeranters lösenord i något syfte eller personlig information i kommersiella eller olagliga syften.
 • skicka skräpmeddelanden, begära pengar från eller utsätta annan Medlem eller Prenumerant för bedrägeri.
 • publicera innehåll som är hatiskt, hotfullt, sexuellt explicit eller pornografiskt, uppmanar till våld eller avbildar nakenhet eller grafiskt/överdrivet våld.
 • publicera innehåll som bejakar rasism, trångsynthet, hat eller fysisk skadegörelse av något slag gentemot en grupp eller individer.
 • mobba, förfölja, trakassera, attackera, ofreda eller förtala någon person.
 • använda Tjänsterna i skadligt eller skändligt syfte.
 • använda Tjänsterna för att skada Match eller Gruppen.
 • använda Tjänsterna i något som helst olagligt syfte eller på ett vis som är förbjudet enligt dessa Användarvillkor.
 • använda Tjänsterna till att marknadsföra eller underlätta personliga förhållanden av  transaktionell natur och/eller tjänster av sexuell natur och/eller sexuella handlingar utan samtycke.
 • använda någon typ av robot, bot, spindel, sökrobot, webbskrapare, applikation för webbplatssökning/återskapande, proxy eller annan manuell eller automatisk utrustning, metod, process för att få åtkomst till, återskapa, indexera, hämta data/uppgifter eller på något annat sätt reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av Tjänsten eller dess innehåll.
 • använda en annan medlems konto, dela ett konto med en annan användare eller ha mer än ett konto aktivt.
 • skapa ett annat konto om Match eller Gruppen redan har avslutat ditt konto, om du som Medlem eller Prenumerant inte har fått tillåtelse till detta av Match.

Om du som Medlem eller Prenumerant bryter mot någon av dessa uppföranderegler utgör detta ett allvarligt väsentligt avtalsbrott utifrån Användarvillkoren.

Gruppen förbehåller sig rätten att undersöka och/eller avsluta ditt konto som Medlem eller Prenumerant utan återbetalning av några Betaltjänster om du har befunnits bryta mot några av dessa riktlinjer, missbrukat Tjänsterna eller betett dig på ett sätt som Gruppen anser vara olämpligt eller olagligt, inklusive genom referens till något agerande eller kommunikation som skett via eller utanför Tjänsterna. Vidare kan Gruppen permanent eller tillfälligt stoppa din åtkomst till Tjänster, Event eller Aktiviteter som tillhör Gruppen.

Artikel 6. Avgifter, betalningsvillkor och förnyelse

6.1. Avgifter och betalningsvillkor för Betaltjänsterna

För att använda Betaltjänsterna ska Prenumeranten ha en Prenumeration, för vilka avgifterna och betalningsvillkoren beskrivs på Webbplatserna. Medlemmen kan köpa en Prenumeration genom att betala med ett bankkort (via internet eller genom en mobiltjänst) eller genom att använda en onlinetjänst för betalning (PayPal, Direct Debit, mm.) i enlighet med de alternativ som ges på den berörda Webbplatsen. Avgifterna anges i svenska kronor (inklusive alla skatter).

Du kan uppdatera din betalningsmetod när som helst. Match kan även uppdatera din betalningsmetod i databasen som tillhandahålls av relevant betaltjänstleverantör. Genom att godkänna våra Användarvillkor och påföljande eventuella uppdateringar ger du Match tillåtelse att fortsätta få betalningar för varje automatisk förnyelse via din valda betalningsmetod.

Prenumeranten kan också köpa en eller flera uppgraderingar efter att han/hon har köpt Prenumerationen, i enlighet med de villkor som anges ovan, och omedelbart utnyttja de villkor som tillhandahålls av den inköpta Uppgraderingen. Prenumeranten kan därför debiteras för perioden från dagen då Uppgraderingen köpts fram till slutet av den aktuella Prenumerationen.

6.2. Villkor för förnyelse av Prenumerationen

Vid utgången av varje giltighetsperiod förnyas Prenumerationen med en period om en månad, såvida den inte avslutats av Prenumeranten i enlighet med villkoren som anges i artikel 9 nedan. När den har förnyats kan Prenumerationen, inklusive alla Uppgraderingar (om några), debiteras till Prenumeranten till standardpriset (utan rabatt) som gäller för aktuell Tjänst och för den period som är likvärdig med den som ursprungligen valdes.

Varaktigheten för Prenumerationen är dessutom tillgänglig för Prenumeranten i avsnittet ”Mitt konto” där Prenumeranten kan hantera sin Prenumeration och om så är tillämpligt, avsluta den automatiska förnyelsen.

Prenumerationer som köps via Apple Store

Om du som Prenumerant köper en Betaltjänst som förnyas automatiskt via ditt Apple-id hanteras villkoren för förnyelsen av Apple under dess regler och villkor, vilka Match inte har någon kontroll över.

6.3. Andra tjänster från tredje part

Prenumeranten kan också köpa andra ad hoc-tjänster, som t.ex. mobilapplikationer, eller specialerbjudanden. I detta särskilda fall köps ad-hoc-tjänsterna från andra leverantörer och i enlighet med andra betalningsvillkor än de som gäller för Tjänsterna som tillhandahålls av Match (t.ex. iTunes för inköp av iPhone-applikationer). Faktureringsvillkor, betalningsvillkor samt villkoren för förnyelse och avslutande som gäller för dessa ad hoc-tjänster och de speciella erbjudandena kommer meddelas Prenumeranten av tredje part och ska accepteras av Prenumeranten före sådant köp.

Inköp av mobilapplikationer som publiceras av Match ger dock aldrig tillgång till Betaltjänsterna utan inköp av en Prenumeration.

Artikel 7. Immaterialrätt

7.1. Innehåll som sprids genom Tjänsterna

Alla Tjänsternas namn, varumärken, logotyper, grafik, fotografier, animationer, videoklipp och texter som finns på Webbplatserna tillhör exklusivt Gruppen och, om så är tillämpligt, dess partners, och får inte reproduceras, användas eller kommuniceras utan uttryckligt tillstånd av företag inom Gruppen eller deras partners. Sådana handlingar kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Användarrättigheterna som har getts till Medlemmen och Prenumeranten är begränsade till privat och personlig användning så länge han/hon har rätt att använda Tjänsterna. All annan användning av Medlemmen eller Prenumeranten är förbjuden.

Det är förbjudet för Medlemmen eller Prenumeranten att bland annat modifiera, reproducera, hämta, sända, överföra, utnyttja kommersiellt och/eller sprida Tjänsterna, Webbsidorna eller datorkoder för de element som ingår i Tjänsterna och Webbplatserna, oavsett hur detta görs.  Sådana handlingar kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

7.2. Innehåll som sprids av medlemmar och prenumeranter

Medlemmen eller Prenumeranten ger Gruppen en kostnadsfri licens att använda de immateriella rättigheter som härrör från det innehåll som tillhandahålls av Medlemmen eller Prenumeranten i samband med hans/hennes registrering eller Prenumeration och hans/hennes användning av Tjänsterna eller visningen av hans/hennes profil på Tjänsterna. Licensen inkluderar specifikt rätten för Gruppen att reproducera, representera, anpassa, översätta, analysera, använda för Tjänsterna eller underlicensiera innehåll som Medlemmen eller Prenumeranten (information, bilder, beskrivning, sökkriterier, mm.) för alla delar av Tjänsterna och på alla Webbsidor i e-postmeddelanden av Gruppen och i allmänhet för alla elektroniska kommunikationsmedier (e-post, internet, mobilapplikationer) i samband med Tjänsterna.

Medlemmen eller Prenumeranten auktoriserar uttryckligen Gruppen att ändra innehållet för att anpassa Tjänsternas grafik och eller andra kommunikationsmedier som avses ovan, och/eller göra den kompatibel med tekniska funktioner eller format som stöds av relevanta medier. Dessa rättigheter ges på internationell basis och under hela användarperioden mellan Medlemmen och Prenumeranten och Match. Medlemmen eller Prenumeranten får inte kopiera, återge eller på annat sätt använda innehållet som produceras av andra Medlemmar eller Prenumeranter, annat än för användningen av Tjänsterna för personligt och privat bruk.

Artikel 8. Representationer och garantier

8.1. Drift av Webbplatserna och Tjänsterna

8.1.1 För att använda Tjänsterna måste Medlemmen eller Prenumeranten ha nödvändig kunskap, utrustning och programvara för att använda internet eller mobilapplikationer för att få tillgång till Tjänsterna. Match tillämpar vissa säkerhetsåtgärder i samband med användningen av Tjänsterna. Medlemmen eller Prenumeranten accepterar dock att Match på grund av internets natur och begränsningar, inte kan garantera att en anslutning till internet eller mobilapplikationer kan vara helt säker.

8.1.2 Medlemmen eller Prenumeranten måste ha all utrustning, inklusive programvara och lämpliga inställningar, för bra användning av Tjänsterna, den senaste versionen av webbläsaren, aktiverade JavaScript-funktioner, tillåta sessioncookies och acceptera popupfönster.

8.1.3 Match garanterar inte att Medlemmen eller Prenumeranten kommer att kunna använda Tjänsterna om han/hon använder ett verktyg för att ta bort popupfönster eller likvärdigt; i så fall måste denna funktion inaktiveras innan du kan använda Tjänsterna.

8.1.4 Match garanterar inte att Medlemmen eller Prenumeranten kommer att kunna använda Tjänsterna om hans/hennes internetleverantör inte kan ge tillräcklig servicenivå. På samma sätt behövs en smarttelefon och en tillfredsställande anslutning för att kunna använda mobilapplikationer som användaren har köpt.

8.1.5 Match ansvarar inte för eventuella brister i funktionaliteten, dålig åtkomst eller dåliga villkor för användning av Webbplatserna och Tjänsterna som kan hänföras till olämplig utrustning, interna driftfel för Medlemmens eller Prenumerantens serviceleverantör, överbelastning av nätverk och för alla andra orsaker som inte kan härledas till Match och som utgör force majeure-händelser.

8.1.6 Användning av Tjänsterna kan förhindras tillfälligt på grund av underhåll, uppdateringar eller tekniska förbättringar eller för uppdatering av innehåll och/eller hur de presenteras. Om så är möjligt kommer Match att informera sina Medlemmar och Prenumeranter innan några underhållsarbeten eller uppdateringar som kan påverka Tjänsterna görs.

8.2. Information och innehåll som tillhandahålls av Medlemmarna eller Prenumeranterna

8.2.1. Information som tillhandahålls av en Medlem eller Prenumerant för något annat företag i Gruppen ska vara exakta och sanningsenliga. Följderna som utlämnande av sådan information kan ha för en Medlems eller Prenumerants liv eller andra Medlemmars eller Prenumeranters liv är uteslutande den berörda Medlemmens eller Prenumerantens ansvar. Medlemmar eller Prenumeranten kan lämna ut och sprida information, data, text, innehåll och bilder som berör Medlemmen eller Prenumeranten via Tjänsten på sitt eget initiativ. Match kommer att bearbeta Medlemmens och Prenumerantens personuppgifter i enlighet med Dataskyddspolicyn. Gruppen kan inte hållas ansvarig för eventuella överträdelser av Medlemmens eller Prenumerantens bildrättigheter, ära, rykte eller sekretess gällande hans/hennes privatliv, som kan uppstå på grund av spridning av information som rör Medlemmen eller Prenumeranten i den utsträckning detta har beskrivits i Användarvillkor och Dataskyddspolicyn.

8.2.2. Match kan inte hållas ansvariga för korrekthet eller felaktigheter i informationen och innehållet som tillhandahålls av Medlemmar och Prenumeranter eller för följderna av att använda denna information och innehåll. Vidare kan Match inte hållas ansvariga för något innehåll som sprids av en Medlem eller Prenumerant som potentiellt kan göra intrång på rättigheter som tillfaller en eller flera av andra Medlemmar, Prenumeranter eller tredje parter och för vilket Match demonstrerar att de inte har informerats av en Medlem, Prenumerant eller tredje part, eller där de inte har aktuell eller förhandsinformation om dess spridning eller där de inte har brutit mot några avtalsenliga skyldigheter enligt dessa användarvillkor.

Match kan hållas ansvariga av en Medlem eller Prenumerant om en överträdelse har begåtts av Match eller någon av deras underleverantörer som var den enda orsaken till en faktiskt och direkt förlust för Medlemmen eller Prenumeranten. Om så är tillämpligt ansvarar Match för att visa att de inte har begått något brott i utförandet av sina avtalsenliga förpliktelser. Match kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som åsamkats Medlemmen eller Prenumeranten i de fall då dessa orsakats av Medlemmen eller Prenumeranten eller om de är ett resultat av force majeure.

8.2.3. Kvaliteten på de tjänster som förväntas av både Match och dess Medlemmar och Prenumeranter innebär att vissa etiska uppförandekoder när det gäller Medlemmarnas och Prenumeranternas beteende följs genom att respektera tredjepartsrättigheter samt gällande lagar och förordningar. För att uppfylla dessa krav på kvalitet, individuellt ansvar och etik låter Gruppen alla Medlemmar och Prenumeranter rapportera allt innehåll (fotografier, text, video), beteenden eller kommentarer från en annan Medlem eller Prenumerant som verkar vara i strid mot gällande lagar och förordningar, gällande Tjänsternas syfte, tredjepartsrättigheter eller allmän moral.

Därför ska Medlemmar och Prenumeranter godkänna och acceptera att data de tillhandahåller, likväl som deras beteende eller kommentarer som görs genom Tjänsterna kan rapporteras av andra Medlemmar eller Prenumeranter och kan bli föremål för moderering och/eller kontroll av Gruppen mot bakgrund av objektiva kriterier. Om den här rapporten eller kontrollen avslöjar att en Medlem eller en Prenumerant har brutit mot rådande lagar och förordningar eller har brutit mot sina skyldigheter enligt dessa användarvillkor kan Match utesluta denna Medlem eller Prenumerant genom att ta bort hans/hennes Konto i enlighet med artikel 9 nedan. Beroende på beteende eller kommentarer som Medlemmarna eller Prenumeranterna gör kan modereringsteamet besluta att blockera alla nya registreringar av den berörda personen.

8.2.4. Om Gruppen hålls ansvarig för en överträdelse som en Medlem eller Prenumerant har gjort av någon av hans/hennes lagliga eller avtalsenliga skyldigheter i enlighet med Användarvillkoren accepterar Medlemmen eller Prenumeranten att gottgöra och hålla Gruppen skadelöst för alla eventuella skador, utgifter eller beslut som utfärdas mot dem, på grund av Medlemmens eller Prenumerantens brott mot sina skyldigheter.

8.3. Länkar och externa resurser

Match är endast ansvarig för hyperlänkar som de har skapat inom Webbplatserna och Tjänsterna och har ingen kontroll över Tredjepartswebbplatser och externa resurser (tredjepartswebbplatser eller mobilapplikationer, sociala nätverk, mm.) till vilka hyperlänkarna på de här Webbplatserna eller Tjänsterna pekar. Match kan inte hållas ansvarig för tillhandahållande av länkar som pekar till tredjepartswebbplatser och kan inte hållas ansvarigt för deras innehåll, annonser, produkter, egenskaper, tjänster eller andra element som finns på eller är baserade på användning av sådana tredjepartswebbplatser utan att ha fått direkt eller föregående meddelande om dess uttryckta oönskade natur genom ett meddelande. Vi påminner om att besök och användning av Tredjepartswebbplatser styrs av deras användarvillkor och att sådana besök och användning görs helt på Medlemmens eller Prenumerantens eget ansvar.

Alla problem relaterade till en länk ska rapporteras till Match med hjälp av kontaktuppgifterna i artikel 16 i dessa Användarvillkor.

Artikel 9. Pausa profil – Stänga konto – Avsluta prenumeration

9.1 Pausa profil

Denna artikel gäller endast i förhållande till våra Webbplatser eller appar som tillhandahåller relevanta funktioner enligt beskrivningen nedan.

Varje Medlem eller Prenumerant kan när som helst pausa sin Profil, genom att gå till avsnittet i ”Mitt konto” som är avsett för detta och blir därefter inte synlig på Webbplatserna och får inga meddelanden. Detta är en tillfällig åtgärd och avbryter inte Prenumerationen och eventuella aktuella Uppgraderingar, vilket innebär att Prenumerantens betalningsskyldighet kvarstår trots att Profilen har pausats. Medlemmen eller Prenumeranten kan återaktivera sin Profil när som helst.

9.2 Avsluta konto

Alla Medlemmar och Prenumeranter kan när som helst avsluta sin registrering för Tjänsterna eller sin Prenumeration genom att begära att avsluta sitt Konto på Match, utan ytterligare avgifter än de som är relaterade till överföringen av hans/hennes begäran och utan att ange ytterligare skäl. Detta kan göras i ”Mitt konto”, via e-post eller genom att använda kontaktformuläret, eller på vilket sätt som helst som kan anvisas i detta avsnittet. En sådan begäran verkställs påföljande arbetsdag efter att begäran om stängning har inkommit till Match och Prenumeranten kan inte längre använda sin Prenumeration eller några Uppgraderingar. Medlemmen eller Prenumeranten kommer att informeras via e-post om stängningen av hans/hennes Konto.

9.3 Icke-förnyande/uppsägning av prenumerationen som görs av Prenumeranten

Prenumeranten kan avsluta den automatiska förlängningen av sin Prenumeration inom 24 timmar efter han/hon har betalat den eller minst 48 timmar innan den förnyas genom att gå till Mitt konto. Prenumerationen avslutas på utgångsdatumet för Prenumerationen. Avslutandet av Prenumerationen bekräftas till Prenumeranten via e-post. Prenumeranten har inte längre tillgång till Betaltjänsterna från det datum Prenumerationen går ut.

Betaltjänster som köps via Apple Store

Om du som Prenumerant köpt Betaltjänster med hjälp av ditt Apple-id hanteras automatiska förnyelser och uppsägningar av Apple under dess regler och villkor, vilka Match inte har någon kontroll över. För att säga upp en Betaltjänst måste du som Prenumerant gå till iTunes, klicka på ditt Apple-id och följa instruktionerna där.

9.4 Uppsägning av Prenumerationen som görs av Match

Utan att det påverkar några av de andra punkterna i Användarvillkoren kan Match om du som Prenumerant eller Medlem bryter mot några av dina åtaganden permanent radera ditt Konto från alla Webbplatser, samt stoppa din åtkomst till Tjänster och till andra tjänster som tillhandahålls av Gruppen utan föregående meddelande. Detta förfarande innebär ingen återbetalningsskyldighet gentemot dig som Prenumerant. Som Medlem eller Prenumerant informeras du per e-post om avslutandet av ditt Konto.

Avslutandet av Kontot kommer att gälla utan att det påverkar eventuella skadestånd som Match kan begära från Medlemmen eller Prenumeranten eller hans/hennes efterträdare och juridiska ombud som ersättning för de förluster som har uppstått för Match på grund av överträdelsen.

Artikel 10. Event och Aktiviteter

När Event och Aktiviteter erbjuds till Medlemmar och Prenumeranter på Webbplatserna gäller specifika villkor för detta. Du kan läsa dessa på sidan som beskriver Event eller Aktiviteten.

Artikel 11. Personuppgifter

Personuppgifter tillhörande Medlemmar och Prenumeranter bearbetas i enlighet med Matchs Dataskyddspolicy, vilken du kan läsa här.

Artikel 12. Hela avtalet

Dessa Användarvillkor utgör ett avtal som reglerar förhållandet mellan Medlemmen eller Prenumeranten och Match. Dessa ersätter alla tidigare bestämmelser, oavsett om dessa inte uttryckligen hänvisas till eller bifogas, och beskriver alla rättigheter och skyldigheter som tillfaller Match, företagen i Gruppen och Medlemmen eller Prenumeranten avseende ämnet.

Om en eller flera bestämmelser i Användarvillkoren anses vara icke-verkställbara enligt tillämpliga lagar eller förordningar eller som en följd av ett slutligt beslut av behörig domstol eller myndighet, ska återstående bestämmelser i Användarvillkoren anses vara verkställbara i full kraft och effekt, i den utsträckning detta är tillåtet enligt lag.

Artikel 13. Ändring av Tjänsterna eller Användarvillkoren

13.1 Ändring av Tjänsterna

Match kan uppdatera och ändra innehållet och/eller egenskaperna för Tjänsterna när som helst för att förbättra deras kvalitet. Medlemmen eller Prenumeranten kommer att informeras om dessa uppdateringar eller ändringar när de implementeras på Webbplatserna.

13.2 Ändring av Användarvillkoren

Match förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor om detta (i) krävs enligt lag, domstolsbeslut eller andra bindande beslut från relevanta myndigheter, (ii) om ändringar görs i Tjänsterna som tillhandahålls eller ytterligare tjänster tillkommer vilket kräver ändringar av Användarvillkoren, eller (iii) av någon annan anledning som Match bedömer kräver en ändring av Användarvillkoren, förutsatt att i fall av materiella ändringar, Medlemmen eller Prenumeranten i sådana fall informeras minst en (1) månad i förväg på ett sätt som är förenligt med gällande lagar och regler.

Användning av Webbplatserna utan registrering eller Prenumeration och nya registreringar ska alltid vara föremål för de Användarvillkor som gäller vid tidpunkten för användandet. Användare av Webbplatserna som inte accepterar ändringar av Användarvillkoren kan sluta använda Webbplatserna. Medlemmar och Prenumeranter som inte accepterar ändringar av Användarvillkoren har rätt att säga upp sitt medlemskap och Prenumeration. Om materiella ändringar görs med hänvisning till (ii) eller (iii) ovan, har Prenumeranten vid sådan uppsägning också en rätt att återfå en pro-rata andel av det denne har betalt i förskott för Prenumerationer och Uppgraderingar under dessa Användarvillkor, förutsatt att en ändring enligt (ii) också är till nackdel för Prenumeranten.

Prenumeranter som anmäler sig för en prenumeration innan en väsentlig ändring görs av Användarvillkoren med hänvisning till (iii) ovan, har rätt att begära att Användarvillkoren som var i kraft när denne köpte sin Prenumeration, ska förbli gällande för den aktuella Prenumeration men dock inte för förnyelser av Prenumerationen. Sådan begäran måste göras inom en månad från det att Prenumeranten informerats om ändringen och genom att använda sådana kontaktdetaljer som framgår av artikel 14 nedan. Efter att den aktuella prenumerationstiden har löpt ut ska de ändrade Användarvillkoren tillämpas på sådan Prenumeration. Om Prenumeranten inte gör en sådan begäran inom en (1) månad från det att denne har notifierats om de uppdaterade Användarvillkoren, ska Prenumeranten anses ha accepterat de ändrade Användarvillkoren.

Artikel 14. Begäranden och fordringar

För varje begäran eller fordran gällande en prenumeration kan Medlemmen eller Prenumeranten kontakta Match genom att fylla i kontaktformuläret och se till att hen anger sitt användarnamn, kundnummer och e-postadress.

Medlemmen eller Prenumeranten kan även kontakta Kundtjänst per e-post: support@help.match.se.

Artikel 15. Tillämplig lag – Tvister

De här Användarvillkoren lyder, tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Om Medlemmen eller Prenumeranten är bosatt i ett annat land än Sverige kan det finns obligatoriska konsumentskyddslagar som ger Medlemmen eller Prenumeranten ytterligare rättigheter utöver dem som anges i Användarvillkoren och i den svenska konsumentlagstiftningen.

För alla begäranden eller krav relaterade till en Prenumeration kan Medlemmen eller Prenumeranten kontakta Match genom att skicka ett brev till Match.com Nordic AB, c/o Deloitte, Box 386, 201 23 Malmö – Sweden, eller genom att fylla i kontaktformuläret och se till att han/hon anger sitt användarnamn, kundnummer och e-postadress. Medlemmen eller Prenumeranten kan även kontakta kundtjänst via e-post på Support@help.match.se.

Vidare kan Medlemmen eller Prenumeranten också lämna in ett klagomål till Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Den Europeiska kommissionen kommer att vidarebefordra Medlemmens eller Prenumerantens klagomål till behöriga nationella ombudsmän.

Om det inte går att nå en lösning utanför domstol angående en tvist relaterad till Användarvillkoren ska frågan istället tas upp i domstol i Sverige, såvida inte en Medlem eller Prenumerant är bosatt i ett annat land än Sverige och utländska obligatoriska konsumentskyddslagar tillhandahåller ett obligatoriskt forum för konsumenttvister.

 

Artikel 16. Om oss

De Tjänster som tillhandahålls av Match till Medlemmar och Prenumeranter enligt dessa Användarvillkor erbjuds av Match, Match.com Nordic AB med organisationsnummer 556823-7647 med adress c/o Deloitte, Box 386, 201 23 Malmö – Sweden. Kontakt: support@help.match.se. Webbplatserna finns på servrar som tillhör Match.

Om du har några frågor kan du också kontakta Match genom att fylla i kontaktformuläret.