Cookiepolicy

Inledning

Match.com Nordic AB strävar efter att tillhandahålla en idealisk tjänst som medlemmarna kan uppskatta och vara stolta över. Detta skall åstadkommas inom ramen för gällande lagar. Enligt dessa måste vi tillhandahålla dig viss information rörande cookies. Denna Cookiepolicy beskriver vad cookies är, vilka typer av cookies som lagras på din terminal eller motsvarande enhet när du besöker vår webbplats och vad dessa cookies används till.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras av en webbleverantör (såsom match.com eller matchaffinity.com) på besökarens terminal eller motsvarande enhet. Cookies kan samla in information om besökarens vanor vid användning av webbsidan genom att registrera terminalens eller enhetens aktivitet, t.ex. avseende e-handel.

Match.com använder huvudsakligen cookies för att driva webbsidorna match.com och matchaffinity.com och för att samla in information som gör det möjligt för oss att förbättra tjänsten för våra besökare. Vi kan inte enbart genom de cookies som skapas när du besöker vår sida identifiera dig som individ.

Personuppgifter

Denna Cookiepolicy berör inte frågan om hur vi hanterar dina personuppgifter. Information om vår behandling av dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

Typer av cookies

När du besöker vår sida kan fyra typer av cookies komma att lagras på din terminal eller motsvarande enhet. Dessa är förstapartscookies, tredjepartscookies, sessionscookies och permanenta cookies.

Förstapartscookies

Förstapartscookies lagras på din terminal eller motsvarande enhet direkt av oss. Dessa kan antingen utgöras av sessionscookies eller permanenta cookies (som beskrivs nedan). Vi använder förstapartscookies bl.a. för att följa ditt navigationsbeteende på våra webbplatser och i marknadsförings- och analyssyfte.

Sessionscookies

Tiden mellan att du öppnar och att du stänger din webbläsare kallas för en session. Sessionscookies lagras på din terminal eller motsvarande enhet under en session, men upphör och vanligtvis raderas vid slutet av sessionen. Vi och våra kommersiella samarbetspartners använder sessionscookies av olika skäl, bl.a. för att följa användningen av vår webbplats under en enskild session och för att hjälpa dig att använda vår sida mer effektivt. Exempelvis används sessionscookies för att upplysa vår webbplats om att din terminal eller motsvarande enhet är inloggad på sidan.

Permanenta cookies

Permanenta cookies lagras på din terminal eller motsvarande enhet under en session, men finns kvar på din terminal eller motsvarande enhet även efter sessionens slut. Permanenta cookies möjliggör för vår webbplats att känna igen din terminal eller motsvarande enhet när den återkommer till vår sida efter att en session har avslutats och en annan tar vid, huvudsakligen för att ge dig möjlighet att snabbt logga in på sidan igen. Permanenta cookies används även, både av oss och av våra kommersiella partners, för analysändamål. Permanenta cookies finns lagrade under en fördefinierad tidsperiod. I normalfallet lagrar vår webbplats permanenta cookies på din enhet eller motsvarande enhet som kortast i en dag och som längst i fem år.

Nedan finns mer utförlig information om de cookies som lagras på din terminal eller motsvarande enhet när du besöker vår webbplats.

Vad använder vi cookies till?

För att ytterligare underlätta din förståelse för vilka cookies som används av våra webbplatser har vi tagit fram denna tabell. Denna lista är ej uttömmande men syftar till att belysa de huvudsakliga anledningarna till varför vi typiskt sett använder oss av cookies på våra webbplatser. När du besöker någon av våra webbsidor kan några eller alla av de följande cookiesen komma att ställas in på din terminal eller motsvarande enhet:

Typ av cookie Namn på cookie Syfte
Förstaparts sessionscookie Search Engine Optimisation (SEO) Keywords Härigenom får vi kunskap om vilka sökord från sökmotorerna som genererar trafik till match.com eller matchaffinity.com.
Förstaparts sessionscookie STCK_ID Härigenom kan vi kartlägga din terminal eller motsvarande enhets rörelser på vår sida när du första gången registrerar dig för våra tjänster.
Förstaparts sessionscookie Code Operation Härigenom får vi tillgång till väsentlig marknadsföringsstatistik för att utvärdera relevansen av våra tjänster, såsom vilken tid du tillbringar på vår sida och med vilken frekvens du loggar in och ut. Vi använder denna information internt för att förbättra de tjänster vi tillhandahåller dig.
Permanent förstapartscookie Last Account ID Härigenom kan vi koppla din terminal eller motsvarande enhet till ditt användarnamn och därmed snabba på inloggningsförfarandet.
Permanent förstapartscookie UID Härigenom kan vi räkna antalet sidor du har klickat på under ditt besök på vår sida.
Permanent förstapartscookie U2 Härigenom kan vi samla in information om din interaktion med vår webbplats i stort, t.ex. vilka sidor du besöker mest och hur du navigerar runt på vår webbplats.
Permanent tredjepartscookie ID Denna lagras på din terminal eller motsvarande enhet genom vår kommersiella samarbetspartner DoubleClick AB och är nödvändig för beräkning av ersättning och fakturering av annonser genom Google Display Network.
Permanent tredjepartscookie MC Härigenom får vår kommersiella samarbetspartner Quantcast Corporation information som möjliggör för dem att förbättra annonsers relevans för våra besökare.
Tredjeparts sessionscookie Crwdcntrl.net Vår kommersiella samarbetspartner Lotame Solution Inc. använder denna för att förse oss med information som förbättrar annonseringens relevans, på motsvarande sätt som Quantcast Corporation gör.

Dina rättigheter

Vi behöver ditt samtycke för att lagra cookies på din terminal eller motsvarande enhet. Vi får detta samtycke genom att du uttryckligen accepterar lagringen av cookies på din dator eller motsvarande enhet i enlighet med denna Cookiepolicy. Önskar du återkalla ditt samtycke kan du göra det genom att kontakta kundtjänst eller, då du kan komma att upptäcka att det inte går att använda match.com utan cookies, genom att säga upp ditt medlemskap i enlighet med instruktionerna som återfinns på sidan ”Mitt Konto”.

Dina valmöjligheter avseende cookies

Det finns flertalet hanteringsalternativ avseende cookies tillgängliga för dig. De ändringar som du gör i inställningarna för cookies kommer sannolikt att göra surfandet på våra webbplatser till en mindre tillfredsställande upplevelse. I vissa sådana fall kan det hända att du ej kan använda dig av webbplatserna. Dock kan du när som helst ställa in samt ändra inställningarna för dina cookiesalternativ så som beskrivs nedan.

Flertalet alternativ är tillgängliga för dig genom din webbläsare.

Du kan konfigurera din webbläsare så att cookies lagras på din terminal eller motsvarande enhet eller alternativt att dessa avvisas, antingen systematiskt eller beroende på ursprung. Du kan också konfigurera din webbläsare så att ett meddelande visas varje gång en cookie kan komma att lagras på din terminal eller motsvarande enhet och som frågar huruvida du önskar acceptera eller vägra den. För ytterligare information, se avsnittet ”Så accepterar eller vägrar du cookies i din webbläsare”.

a) Tillstånd för cookies

Du styr huruvida en cookie kan lagras på din terminal eller motsvarande enhet. Du kan ställa in dina inställningar samt vid var tid ändra dessa gratis genom att använda webbläsarens inställningar. Om du har ställt in din webbläsare så att cookies lagras på din terminal eller motsvarande enhet, kan cookies på de sidor och i det innehåll du har besökt komma att tillfälligt lagras på avsedd plats i din terminal eller motsvarande enhet. Dessa cookies är endast läsbara för avsändaren av cookiesen.

b) Förvägran av cookies

Om du väljer att ej tillåta lagring av cookies på din terminal eller motsvarande enhet, eller om du raderar de cookies som redan finns lagrade, kommer du inte att kunna använda vissa funktioner som är nödvändiga för att besöka vissa delar av våra webbsidor. Sådan förvägran kommer bland annat att påverka innehåll eller tjänster som bara ges tillgång till genom inloggning. Vidare kommer vi och våra tjänsteleverantörer för tekniska kompabilitetsändamål inte att kunna identifiera den typ av webbläsare som din terminal eller motsvarande enhet använder, ditt språk, dina skärminställningar eller det land från vilket din terminal eller motsvarande enhet synes vara uppkopplad till internet. Vi kan därvid inte ta något ansvar för konsekvenserna av att våra tjänster fungerar mindre effektivt eftersom att vi genom din förvägran eller radering av cookies är förhindrade att lagra och läsa cookies som är nödvändiga för att webbsidorna ska fungera

c) Så accepterar du eller vägrar cookies i din webbläsare

Proceduren för hanteringen av cookies och inställningar avseende cookies kan skilja sig åt mellan olika typer av webbläsare. Du kan kontrollera stegen för hantering av cookies i din webbläsares hjälpmeny.

d) Adobe Flash Player ™ Flash cookies

Adobe Flash Player är en internetapplikation som snabbt utvecklar dynamiskt innehåll genom Flash-plattformen. Flash (och liknande applikationer) använder sig av en teknologi som är snarlik till cookies i syfte att memorera parametrar, preferenser och användning av innehållet. Adobe Flash Player hanterar dock sådan information och dina val genom ett gränssnitt som är separat från det gränssnitt som din webbläsare tillhandahåller.

Om din terminal eller motsvarande enhet sannolikt kommer att visa innehåll som utvecklats genom Flash-plattformen förslår vi att du kontrollerar dina Flash cookie hanteringsverktyg direkt via "http://www.adobe.com".

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.